Verksamma sedan 1993

​Kontakta oss

Roland 070-2005511

Teleskoptruck

Målet efter genomgången kurs är att deltagaren skall bli en säker maskinförare.

Yrkesbevis fordras för maskinförare inom transportbranschen och inom byggnadsindustrin. Har den sökande minst 30 månaders dokumenterad erfarenhet av arbete med jordförflyttande maskiner, kan denne avlägga ett kompetensprov som med godkänt resultat ger ett yrkesbevis från TYA.

För att få köra teleskoptruck på allmän väg krävs traktorkort.

Deltagaren skall efter genomgången kurs kunna:

 1. uppbyggnaden av teleskoptrucken och dess arbetssätt
 2. utföra säkerhetskontroller av maskinen
 3. den dagliga tillsynen, underhållet och servicen av maskinen
 4. vilka tilläggsaggregat som finns och hantera dessa
 5. placera teleskoptrucken på ett sätt som innebär största möjliga stabilitet och säkerhet beroende på situationen
 6. optimera maskinens framkomlighet
 7. metoder för lossdragning och losskörning
 8. tyda lyftdiagram för beräkning av maskinens lyftförmåga samt utföra olika lyft
 9. manövrera maskinen efter teckengivning och dirigering via radio
 10. de gällande reglerna för personlyft
 11. de regler som gäller för teleskoplastarens framförande på allmän väg
 12. arbeta på ett kvalitetsmässigt effektivt sätt
 13. arbeta miljö – och säkerhetsmedvetet
Utbildningsbok (TYA) eller yrkesbevis erhålles efter genomgången kurs.

​​​​​

Kurstid: individuell och efter överenskommelse​

Jag vill anmäla mig till en kurs

Kalendarie

TRAK ab /Kofodsgatan 16 YSTAD  Tlf: 0702005511 / E-mail: info@trak.se

Möt oss på Facebook