Verksamma sedan 1993

​Kontakta oss

Roland 070-2005511

Fordonsmonterad kran

Målet efter genomgången kurs är att deltagaren skall bli en säker och ekonomiskt medveten förare. Utbildningen vänder sig speciellt till den som yrkesmässigt skall arbeta som förare av lastbilsmonterad kran över 18 tonmeter.

Yrkesbevis fordras för maskinförare som arbetar inom transportbranschen och inom byggnadsindustrin. Har den sökande minst 30 månaders dokumenterad erfarenhet av körning med kranar, kan denne avlägga ett kompetensprov som med godkänt resultat ger ett yrkesbevis från TYA.

För att få köra lastbilsmonterad kran på allmän väg krävs C-behörighet.

Deltagaren skall efter genomgången kurs kunna:

 1. utföra säkerhetskontroller på både bil och kran
 2. ge service och underhåll på både lastbil och kran
 3. vilka olika tilläggsaggregat som finns och hantera dessa
 4. välja rätt tilläggsaggregat för olika typer av arbeten
 5. beräkna lyftförmågan efter lyftdiagram
 6. de olika lyftvinklarnas betydelse för att utföra säkra lyft
 7. vilka olika kassationsregler det finns för lyftredskap
 8. bedöma vilken påverkan vinden har på kran och last för säkra lyft
 9. manövrera maskinen efter teckengivning och dirigering via radio
 10. vilka regler som gäller för personlyft
 11. de regler som gäller för ekipagets framförande på allmän väg
 12. placera kranen på ett sätt som innebär största möjliga stabilitet och säkerhet vid olika markförhållande och belastningar
 13. arbeta på ett kvalitetsmässigt effektivt sätt
 14. arbeta miljö – och säkerhetsmedvetet
 15. Utbildningsbok eller yrkesbevis erhålles efter genomgången kurs.

Kurstid: individuell och efter överenskommelse. Åldersgräns 20 år.

​​

Lastkoppling /Säkra lyft

Kursen vänder sig till den som yrkesmässigt arbetar med lastkoppling av gods, packare och lastare vid terminaler och industrier. Även speditörer och andra personer i transportkedjan har nytta av utbildningen.

Kursen innehåller följande:

 1. regler och förordningar för lastkoppling
 2. ansvar
 3. säkerhetskontroller
 4. service och underhåll på lyftredskapen
 5. olika lyftredskap och dess användning
 6. belastningsgränser
 7. kassationsregler för lyftredskap
 8. olika lyftvinklars betydelse för säkra lyft
 9. klassificeringar
 10. kvalitet, miljö och säkerhet
Efter avslutad kurs med godkända resultat, erhåller deltagaren ett kursintyg.

Kurstid: individuell och efter överenskommelse

Jag vill anmäla mig till en kurs

Kalendarie

TRAK ab /Kofodsgatan 16 YSTAD  Tlf: 0702005511 / E-mail: info@trak.se

Möt oss på Facebook