Verksamma sedan 1993

​Kontakta oss

Roland 070-2005511

​Vaktutbildning

Kursen vänder sig till den som skall vara verksam som vakt enligt SFS 1978:1001 i Vägmärkesförordningen §76 vid vägarbete där Vägverket är väghållare.

Utbildningen skall ge deltagaren kunskaper som skall leda till att denne kan utföra sina arbetsuppgifter på ett klart, enhetligt och trafiksäkert sätt för sig själv och för passerande trafikanter, liksom för arbetsplatsens övriga personal.

Efter genomgången utbildning med godkända resultat utfärdas ett utbildningsintyg som gäller i 5 år.

Kurstid: ca 8 timmar eller efter överenskommelse.

Jag vill anmäla mig till en kurs

Kalendarie

Tillbaka

TRAK ab /Kofodsgatan 16 YSTAD  Tlf: 0702005511 / E-mail: info@trak.se

Möt oss på Facebook