Verksamma sedan 1993

​Kontakta oss

Roland 070-2005511

​Utmärkningsansvarig

Kursen vänder sig till personal med någon form av ansvar för vägmärken och anordningar på en vägarbetsplats. Sådan personal kan tex vara utmärkningsansvarig, ansvarig arbetsledare, platschef, projektledare och byggledare. Även personal som upprättar trafikanordningsplaner förutsätts ha denna utbildning.

Deltagaren skall efter genomgången utbildning kunna:

 1. upprätta och tyda en trafikanordningsplan
 2. kraven för utmärkning av vägarbetsplats
 3. kraven för fordonsutmärkning
 4. använda tunga skydd och barriärer
 5. trafikanternas beteende vid vägarbete
 6. vilka lagar, regler och föreskrifter som styr och påverkar arbetet på vägen
 7. arbetsmiljökraven vid arbete i trafikmiljö
 8. reglerna för trafikreglering med vakt, lots eller tillfällig trafiksignal
 9. ansvarsreglerna för uppföljning och kontroll av vägarbetsplatser
 10. förstå hur en riktig på– och avetablering av en arbetsplats kan påverka riskerna.
 11. Efter genomgången kurs med godkända resultat, utfärdas ett utbildningsintyg som gäller i 5 år.

Kurstid: ca 2 dagar eller efter överenskommelse

Jag vill anmäla mig till en kurs

Kalendarie

Tillbaka

TRAK ab /Kofodsgatan 16 YSTAD  Tlf: 0702005511 / E-mail: info@trak.se

Möt oss på Facebook