Verksamma sedan 1993

​Kontakta oss

Roland 070-2005511

​Trafikverket Säkerhet på väg nivå 1,2

Kursen vänder sig till dig som arbetar med vägarbete på allmänna vägar, oavsett om du arbetar med byggande, underhåll eller drift.

Denna kurs har delats in i 2 nivåer och nivå 1 ska repeteras med 15 månaders intervall och nivå 2 med 5 års intervall. Länken leder till repetition nivå 1 på trafikverkets hemsida: Gå till trafikverkets hemsida

Kursen tar upp reglerna för säkerheten vid vägarbeten som gäller där staten genom Vägverket är väghållare. Kursen ger också utbildning i hur reglerna skall tillämpas vid olika typer av arbete, samt lyfter fram trafiksäkerhetsfrågor mera allmänt.

Som grund för innehållet ligger den interna föreskriften 2003:1 Regler för säkerhet vid vägarbete och transporter och skrivelsen från 2004-03-23 Vägverkets säkerhetsutbildningar för personal vid väg – och projekteringsarbeten.

Efter genomgången utbildning med godkända resultat erhåller deltagaren ett utbildningsintyg som gäller i 5 år.

Kurstid: 8 timmar

Jag vill anmäla mig till en kurs

Kalendarie

Tillbaka

TRAK ab /Kofodsgatan 16 YSTAD  Tlf: 0702005511 / E-mail: info@trak.se

Möt oss på Facebook