Verksamma sedan 1993

​Kontakta oss

Roland 070-2005511

​Heta arbeten

Alla jobb som utförs med verktyg som avger gnistor eller värme kallas "Heta Arbeten".

För att genomföra ett "Hett Arbete" skall det alltid finnas två personer inblandade som har ansvaret för jobbet; en tillståndsansvarig (den som har beställt arbetet) och personen som skall utföra arbetet. Om den tillståndsansvarige bedömer att jobbet som skall utföras är brandfarligt, skall denne ge ett skriftligt tillstånd till personen som skall utföra arbetet. Den tillståndsansvarige skall även bedöma om det behövs en brandvakt när arbetet utförs.

Alla inblandade - tillståndsansvarige, den person som skall utföra arbetet och brandvakten - skall genomgå utbildningen Heta Arbeten.

Utbildningen är gemensam för alla yrkesgrupper och har samma innehåll:

​definition "Heta Arbeten"

  1. organisation
  2. genomförande och tillstånd för "Heta Arbeten"

Efter genomgången kurs med godkända resultat utfärdas ett utbildningsintyg som varar i 5 år.

​Kurstid: 6-8 timmar eller efter överenskommelse.

Jag vill anmäla mig till en kurs

Kalendarie

Tillbaka

TRAK ab /Kofodsgatan 16 YSTAD  Tlf: 0702005511 / E-mail: info@trak.se

Möt oss på Facebook