Verksamma sedan 1993

​Kontakta oss

Roland 070-2005511

​Traktorgrävare

Målet efter genomgången kurs är att deltagaren skall bli en säker maskinförare. Utbildningen vänder sig framför allt till den som yrkesmässigt skall arbeta som maskinförare av traktorgrävare.

Yrkesbevis fordras för maskinförare som arbetar inom transportbranschen och inom byggnadsindustrin. Har den sökande minst 30 månaders dokumenterad van av arbete med jordförflyttande maskiner, kan denne avlägga ett kompetensprov som med godkänt resultat ger ett yrkesbevis från TYA.

För att få köra traktorgrävare på allmän väg krävs traktorkort.

Deltagaren skall efter genomgången kurs kunna:

 1. uppbyggnaden av traktorgrävaren och dess arbetssätt
 2. utföra säkerhetskontroller för maskinen
 3. den dagliga tillsynen, underhållet och servicen av maskinen
 4. vilka tilläggsaggregat som finns och hantera dessa
 5. optimera maskinens framkomlighet
 6. tyda lyftdiagram för beräkning av maskinens lyftförmåga
 7. de gällande reglerna för personlyft
 8. manövrera maskinen efter teckengivning och dirigering via radio
 9. de regler som gäller för maskinens framförande på allmän väg
 10. arbeta på ett kvalitetsmässigt effektivt sätt
 11. arbeta miljö- och säkerhetsmedvetet
 12. Utbildningsbok (TYA) eller yrkesbevis erhålles efter genomgången kurs.

Kurstid: individuell och efter överenskommelse

Jag vill anmäla mig till en kurs

Kalendarie

TRAK ab /Kofodsgatan 16 YSTAD  Tlf: 0702005511 / E-mail: info@trak.se

Möt oss på Facebook