Verksamma sedan 1993

​Kontakta oss

Roland 070-2005511

​Hjullastare

Hjullastare för industriell hantering

Kursens syfte är att deltagaren skall kunna framföra och arbeta med hjullastare på ett säkert och miljömedvetet sätt. För att få framföra hjullastare på allmän väg krävs minst traktorkort. Yrkesbevis fordras för maskinförare inom transportbranschen (TYA) och inom byggnadsindustrin (BYN).

Efter att ha blivit godkänd på hjullastarutbildningen, utfärdas en utbildningsbok.

Den som har minst 30 månaders dokumenterad erfarenhet av körning med jordförflyttande maskiner kan enligt TYA, avlägga ett kompetensprov som med godkänt resultat berättigar till ett yrkesbevis.

Deltagaren skall, efter avslutad utbildning, kunna:

 1. utföra den dagliga tillsynen och underhållet av maskinen
 2. utföra säkerhetskontroller av hjullastaren
 3. vilka tilläggsaggregat som finns och vad dessa används för
 4. välja rätt aggregat för arbetsuppgiften
 5. placera maskinen på ett sätt som innebär största möjliga stabilitet och säkerhet beroende på situationen
 6. vilka metoder som används för att öka hjullastarens framkomlighet
 7. vilka metoder som används för losskörning och lossdragning
 8. manövrera maskinen efter teckengivning och efter dirigering via radio
 9. beräkna lyftförmåga enligt särskilda lyftdiagram
 10. utföra olika typer av lyft
 11. reglerna för utförande av personlyft
 12. utföra olika typer av personlyft
 13. reglerna för framförande av teleskoplastare på allmän väg
 14. utföra arbete på ett kvalitets- och miljömedvetet sätt
 15. de säkerhetsregler som finns för arbete med maskinen och arbeta på ett säkerhetsmedvetet sätt

Kurstid: individuellt och enligt överenskommelse.

Hjullastare för industriell hantering

Kursen vänder sig till den som yrkesmässigt arbetar som hjullastarförare inom industrin, terminaler, hamnområden mm.

Utbildningens syfte är att ge deltagaren kunskaper för att bli en säker och ekonomisk förare.

Efter genomgången kurs med godkända resultat erhåller deltagaren ett av TYA utfärdat kursintyg.

Kursen innehåller följande:

 1. arbetsmiljö
 2. regler och förordningar
 3. maskintyper
 4. besiktningsregler
 5. ergonomi
 6. hjullastarens arbetssätt
 7. material och godshantering
 8. daglig tillsyn och skötsel
 9. regler för att framföra hjullastare på allmän väg
 10. kvalitet, miljö och säkerhet

Kursen följer den läroplan (TLP 2) som fastställts av arbetsmarknadens parter.

Kurstid: 3-5 dagar eller efter överenskommelse.

Jag vill anmäla mig till en kurs

Kalendarie

TRAK ab /Kofodsgatan 16 YSTAD  Tlf: 0702005511 / E-mail: info@trak.se

Möt oss på Facebook