Verksamma sedan 1993

​Kontakta oss

Roland 070-2005511

​Grävmaskin

Målet med grävmaskinutbildningen är att utbilda deltagaren till en säker och miljömedveten maskinförare.

Yrkesbevis fordras för maskinförare som arbetar inom transportbranschen och inom byggnadsindustrin. Har den sökande minst 30 månaders dokumenterad erfarenhet av arbete med jordförflyttande maskiner, kan denne avlägga ett kompetensprov som med godkänt resultat ger ett yrkesbevis från TYA.

För att få köra grävmaskin på allmän väg krävs traktorkort.

Deltagaren skall efter genomgången kurs kunna:

  1. uppbyggnaden av grävmaskinen och dess arbetssätt
  2. utföra säkerhetskontrollerna för maskinen
  3. den dagliga tillsynen, underhållet och servicen av maskinen
  4. vilka tilläggsaggregat som finns och hantera dessa
  5. metoder för att optimera maskinens framkomlighet
  6. tyda lyftdiagram för beräkning av maskinens lyftförmåga
  7. manövrera maskinen efter teckengivning och dirigering via radio
  8. de regler som gäller för maskinens framförande på allmän väg
  9. arbeta på ett kvalitetsmässigt effektivt sätt
  10. arbeta miljö– och säkerhetsmedvetet

Utbildningsbok (TYA) eller yrkesbevis erhålles efter genomgången kurs.

Kurstid: individuell och efter överenskommelse

Jag vill anmäla mig till en kurs

Kalendarie

TRAK ab /Kofodsgatan 16 YSTAD  Tlf: 0702005511 / E-mail: info@trak.se

Möt oss på Facebook