Verksamma sedan 1993

​Kontakta oss

Roland 070-2005511

​Farligt Gods ADR - Specialutbildning

ADR 1:3 + Bilaga S

Kursen är en specialkurs inom ADR och vänder sig främst till personer som utför transporter av farligt gods inom Begränsad mängd  samt värdeberäknad mängd (ADR 1:3) och till personer som verkar inom något av områdena jord-, väg-, anläggnings- eller jordbrukstransporter, (Bil S).

Kursen är en grundutbildning för dej som hanterar mindre mängder farligt gods kurstiden är 4-8 timmar.

Kurstid: 4 – 8 timmar (1/2 – 1 dag)

Jag vill anmäla mig till en kurs

Kalendarie

TRAK ab /Kofodsgatan 16 YSTAD  Tlf: 0702005511 / E-mail: info@trak.se

Möt oss på Facebook