Verksamma sedan 1993

​Kontakta oss

Roland 070-2005511

​Farligt Gods, ADR - Klass 7, Radioaktiva ämnen

Grundutbildningen är 1 dag (8 timmar) och vänder sig främst till personer som transporterar eller på annat sätt handhar radioaktiva ämnen.

Kursen är en påbyggnadsutbildning av grundkursen ADR- Grund.

Efter genomgången kurs med godkända resultat ger utbildningen rätt att transportera radioaktiva ämnen.

Kurstid: 1 dag (8 timmar)

Anm. Behörighetskrav ADR - Grundkurs

Jag vill anmäla mig till en kurs

Kalendarie

TRAK ab /Kofodsgatan 16 YSTAD  Tlf: 0702005511 / E-mail: info@trak.se

Möt oss på Facebook