Verksamma sedan 1993

​Kontakta oss

Roland 070-2005511

​Farligt Gods, ADR - Klass 1

Explosiva ämnen och föremål

Grundutbildningen är 1 dag (8 timmar) och vänder sig främst till personer som transporterar eller på annat sätt handhar explosiva ämnen och föremål. Kursen är en påbyggnadsutbildning av grundkursen ADR-Grund.

De särskilda områden som ingår i specialkursen för transport av ämnen och föremål i klass 1 är tex:

  1. särskilda risker förknippade med transporter av explosiva och pyrotekniska ämnen
  2. särskilda krav beträffande samlastning av ämnen och föremål i klass 1
  3. andra regler och bestämmelser angående explosiva ämnen och föremål
  4. utmärkning och etikettering
  5. dokument och utrustning

Efter genomgången kurs med godkända resultat ger utbildningen rätt att transportera explosiva varor (sprängämnen).

Kurstid: 1 dag (8 timmar)

Anm. Behörighetskrav ADR-Grundkurs

Jag vill anmäla mig till en kurs

Kalendarie

TRAK ab /Kofodsgatan 16 YSTAD  Tlf: 0702005511 / E-mail: info@trak.se

Möt oss på Facebook