Verksamma sedan 1993

​Kontakta oss

Roland 070-2005511

​Farligt Gods ADR - Grundutbildning

Ger Dig rätt att transportera alla ämnen utom explosiva varor och radioaktiva ämnen. Utbildningstiden är 3 dagar (24 timmar). Efter genomgången utbildning med godkända resultat utfärdas ett ADR-intyg av Räddningsverket.

I priset för utbildningen ingår kurslitteratur, provkostnader och kostnader för ADR- certifikatet.

Kursen ger tillräckliga kunskaper för att kunna utföra transporter av farligt gods, såsom styckegods, tanktransporter upp till 3000 liter samt fast monterad tank på max 1000 liter.

Kursen innehåller följande:

 1. Regelverk och bestämmelser för transport av farligt gods
 2. Skyltning
 3. Etikettering
 4. Förpackningar
 5. Begränsade mängder
 6. Värdeberäknade mängder
 7. Undantag för privatpersoner
 8. Dokument
 9. Behörighetskrav
 10. Kemikaliekännedom
 11. Kunskap om hantering av spill
 12. Praktisk brandövning
 13. LABC (Livsfarligt läge, Andning, Blödning, Chock) praktisk övning

Kurstid: 3 dagar

Anm. Eftersom det ingår praktiska övningar i kursen fordras oömma kläder!

Jag vill anmäla mig till en kurs

Kalendarie

TRAK ab /Kofodsgatan 16 YSTAD  Tlf: 0702005511 / E-mail: info@trak.se

Möt oss på Facebook